seprate
پارس گلسنگ 42-0-14
PARS GOLSANG 14-0-42

این کود دارای 14 درصد نیتروژن، 42 درصد پتاسیم (O2K) به اضافه ریزمغذی های مورد نیاز گیاه همراه با 5 درصد ماده آلی می باشد. این کود کاملا محلول در آب بوده، جهت استفاده در انواع سیستم های آبیاری و نیز محلول پاشی مناسـب است. این محصـول بیشتر برای مراحل میانی و پایانی فصـل رشد بخصوص وقتی افزایش قند، رشد سـریع میوه و رنگ اندازی مورد نظر باشد، مناسبت دارد.

 

تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن کل                                      14٪                     

پتاسیم محلول در آب (O2K)                42٪                     

هیومیک اسید                                 3/5٪          

فولویک اسید                                  1/5٪

کربن آلی                                         

 

دستور العمل مصرف:

باغات: 5 کیلوگرم در هکتار همراه با آب آبیاری. زمان شروع: بعد از مرحله فندقی شدن میوه ها. در صورت لزوم با فاصله دو هفته تا دو بار تکرار گردد.

گلخانه ها: 1 کیلوگرم در 1000 مترمربع همراه با آب آبیاری. زمان شروع: بعد از مرحله گلدهی. سپس بعد از هر چین برداشت تکرار گردد.

صیفی جات: 5 کیلوگرم در هکتار همراه با آب آبیاری. زمان شروع: بعد از مرحله گلدهی. سپس به فاصله هر دو هفته یکبار تکرار شود.

زراعت گندم، جو و ذرت: از محلول 2 در هزار جهت اسپری کردن استفاده کرده و حداقل دو بار در طول فصل رشد تکرار گردد. بهتر است محلولپاشی در ساعات اولیه صبح یا نزدیک غروب انجام شود.

 

توجه:

این کود با اکثر سموم آفت کش سازگار است. با این وجود بهتر است قبل از مخلوط کردن کود با سم، تست در مقیاس کوچک انجام شود.

جهت نمایش تصاویر  در اندازه بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید.
گلسنگ کویر

گلسنگ کویر