seprate

جهت نمایش تصاویر  در اندازه بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید.
گلسنگ کویر

باغ انار
گلسنگ کویر

مزرعه پنبه
گلسنگ کویر

مزرعه گندم
گلسنگ کویر

باغ پسته 1
گلسنگ کویر

مزرعه سیب زمینی
گلسنگ کویر

مزرعه یونجه
گلسنگ کویر

باغ پسته 2
گلسنگ کویر

مزرعه کاهو