seprate
پارس گلسنگ 2
Pars Golsang 2

پارس گلسنگ 2، کود آلی- معدنی محتوی 3% هیومیک اسید، 16% پتاسیم (K2O)، 6% فسفر (P2O5)، 3% نیتروژن و میکروالمنت ها می باشد. این کود برای همه محصولات کشاورزی که نیاز به پتاسیم و فسفر بالا دارند قابل استفاده است. بخصوص برای زعفران که نیاز به غده زایی و گل زایی فراوان دارد، مناسبت بیشتری دارد. مواد هیومیکی نیز علاوه بر کمک به ریشه زایی و گلدهی، مقاومت گیاه را نسبت به بیماریها افزایش می دهند. تجربیات مکرر نشان داده است که کود پارس گلسنگ 2 پوسیدگی غده ها را در زعفران به شدت کاهش داده و تکثیر غده ها را بهبود می بخشد.


تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن کل                                  3٪                        

فسفر قابل استفاده (P2O5)            6٪                         

پتاسیم محلول در آب (K2O)            16٪                        

کلسیم محلول (Ca)                    0/07٪                                

گوگرد محلول (SO3)                    0/06٪                      

آهن محلول                         1000 پی پی ام

هیومیک اسید                              3٪

کربن آلی                                    3٪

 

دستور العمل مصرف:

پارس گلسنگ 2 یک کود صد در صد محلول در آب است و در هر سیستم آبیاری قابل استفاده می باشد.

مقدار، زمان و نحوه مصرف:

باغات: 6-8 لیتر در هکتار در آب آبیاری. بهتر است سه بار در طول فصل رشد تکرار شود. مرحله اول: اواخر زمستان تا اوایل بهار، قبل از گلدهی. مرحله دوم: یک تا دو هفته بعد از تشکیل میوه. مرحله سوم: 20-30 روز قبل از برداشت.

مزارع (به خصوص زعفران): 5 لیتر در هکتار در آب آبیاری. بهتر است دو بار در طول فصل رشد تکرار شود. مرحله اول: آخرین آبیاری قبل از گلدهی و مرحله دوم: نخستین آبیاری بعد از گلدهی.

گلخانه ها: 1 لیتر برای هر هزار مترمربع در آب آبیاری. مرحله اول: بعد از هشت برگی شدن. سپس هر دو هفته یکبار تا پایان دوره رشد تکرار شود.

 

توجه:

کود پارس گلسنگ 2 نباید با کودهای حاوی کلسیم و منیزیوم بالا و ترکیبات اسیدی (pH<5) مخلوط گردد.

جهت نمایش تصاویر  در اندازه بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید.
گلسنگ کویر

گلسنگ کویر