seprate
پارس گلسنگ-ان پی کا (10-40-8)
Pars Golsang-NPK (8-40-10)

اِن - پی- ک فسـفر بالا همراه با کلیه ریزمغذی ها در کنار هیومیک اسید و فولویک اسـید کیفیتی بسیار مطلوب به این محصـول می دهد. این کود را در کلیه سیسـتم های آبیاری و برای همه محصـولات می توان استفاده کرد. در مواردی که گل زایی و ریشـه زایی مورد نظر باشد، مصـرف این کود مناسـبت بیشتری دارد. ما اسـتفاده از آن را به زعفران کاران، سیب زمینی کاران و پیازکاران توصیه میکنیم. همچنین محلولپاشی آن برای میوه زایی (فروت ست) مناسب است.

 

تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن کل                                      8٪                     

فسفر قابل استفاده (P2O5)               40٪

پتاسیم محلول در آب (O2K)               10٪                                            

بر محلول                                 100 پی پی ام

مولیبدن محلول                          25 پی پی ام         

هیومیک اسید                                3/5٪          

فولویک اسید                                  1/5٪

کربن آلی                                        2٪

 

دستور العمل مصرف:

باغات: 10 کیلوگرم در هکتار همراه با آب آبیاری. زمان مصرف: اواخر فصل زمستان تا اوایل فصل بهار (قبل از مرحله گلدهی).

گلخانه ها: 1 کیلوگرم در 1000 مترمربع قبل از کاشت، 500 گرم در 1000 مترمربع قبل از مرحله گلدهی و 200 گرم در 1000 مترمربع بعد از هر چین برداشت.

صیفی جات: 5-10 کیلوگرم در هکتار همراه با نخستین آب آبیاری.

چمن: 10 کیلوگرم در هکتار هنگام آماده سازی زمین. سپس بصورت محلول پاشی ماهیانه با غلظت دو در هزار تکرار گردد. بهتر است محلولپاشی در ساعات اولیه صبح یا نزدیک غروب انجام شود.

 

توجه:

احتمال ناسازگاری این کود با برخی از سموم آفت کش وجود دارد. چنانچه تصمیم به مخلوط کردن آنها دارید، قبلاً در مقیاس کم تست کنید.


جهت نمایش تصاویر  در اندازه بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید.
گلسنگ کویر

گلسنگ کویر