seprate
برگزاری جلسه آموزشی کاربرد مواد هیومیکی در کشاورزی (شهرستان فیض آباد – استان خراسان رضوی)

در جلسه آموزشی که در تاریخ 25 آبان ماه 1394 به منظور ارتقاء سطح دانش کشاورزان بومی استان خراسان رضوی در شهرستان فیض‌آباد این استان توسط شرکت گلسنگ کویر یزد و با همکاری نمایندگی های فروش این استان  برگزار گردید، آشنایی با مواد هیومیکی و مدیریت کاربرد این مواد در اصلاح خاک و تغذیه محصولات زراعی و باغی به کشاورزان و باغداران مناطق مختلف از جمله فیض آباد، سبزوار و... آموزش داده شد.